Shalawat Ya Arhamarrahimin Tulisan Arab – Latin

0 Comments 10:11 AM


LIRIK QASIDAH YA ARHAMAR RAHIMIN

Shalawat Ya Arhamarrahimin Tulisan Arab

ﻳﺎَ ﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ

ﻳﺎَ ﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻳﺎَ ﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ

ﻳﺎَ ﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦَ ﻓَﺮِّﺝْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ

ﻳﺎَ ﺭَﺑَّﻨﺎَ ﻳﺎَ ﻛَﺮِﻳﻢُ ﻳﺎَ ﺭَﺑَّﻨﺎَ ﻳﺎَ ﺭَﺣِﻴﻢُ

ﺃَﻧْﺖَ ﺍﻟْﺠَﻮّﺍَﺩُ ﺍﻟْﺤَﻠِﻴﻢُ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤُﻌِﻴﻦُ

ﻭَﻟَﻴْﺲَ ﻧَﺮْﺟُﻮ ﺳِﻮَﺍﻙَ ﻓَﺎﺩْﺭِﻙْ ﺇِﻟـﻬِﻲ ﺩَﺭَﺍﻙَ

ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟْﻔَﻨﺎَ ﻭَﺍﻟْﻬَﻼَﻙِ ﻳَﻌُﻢُّ ﺩُﻧْﻴﺎَ ﻭَﺩِﻳﻦَ

ﺑِﺠﺎَﻩِ ﻃَـﻪَ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝِ ﺟُﺪْ ﺭَﺑَّﻨﺎَ ﺑِﺎﻟْﻘَﺒُﻮﻝِ

ﻭَﻫَﺐْ ﻟَﻨﺎَ ﻛُﻞَّ ﺳُﻮﻝٍ ﺭَﺏِّ ﺍﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟِﻲ ﺃَﻣِﻴﻦَ

ﻭَﺍﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻜُﻞِّ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻭَﺍﺳْﺘُﺮْ ﻟِﻜُﻞِّ ﺍﻟْﻌُﻴُﻮﺏِ

ﻭَﺍﻛْﺸِﻒْ ﻟِﻜُﻞِّ ﺍﻟْﻜُﺮُﻭﺏِ ﻭَﺍﻛْﻒِ ﺃَﺫَﻯ ﺍﻟْﻤُﺆْﺫِﻳِّﻴﻦَ

ﻭَﺍﺧْﺘِﻢْ ﺑِﺄَﺣْﺴَﻦِ ﺧِﺘﺎَﻡٍ ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻧﺎَ ﺍْﻹِﻧْﺼِﺮَﺍﻡُ

ﻭَﺣﺎَﻥَ ﺣِﻴﻦُ ﺍﻟْﺤِﻤﺎَﻡِ ﻭَﺯﺍَﺩَ ﺭَﺷْﺢُ ﺍﻟْﺠَﺒِﻴﻦِ

ﺛُﻢَّ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﻔِﻴﻊِ ﺍْﻷَﻧﺎَﻡِ

ﻭَﺍْﻵﻝِ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻜِﺮَﺍﻡِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺤْﺐِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴﻦَ

Terjemahan Bahasa Indonesia Ya Arhamarrohimin

Ya Arham ar-Rohimin # Ya Arham ar-Rohimin

Ya Arham ar-Rohimin # Lapangkanlah orang-orang muslim

Wahai Tuhan kami, Wahai yang Mulia # Wahai Tuhan kami, Wahai Yang Maha Penyayang

Engkau Yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana # Engkau Pemberi Pertolongan yang baik

Tidak ada tempat kami berharap selain Engkau # maka capaikanlah Yaa Ilahi orang yang hendak mencapai keinginannya.

Sebelum datang maut dan kebinasaan # keinginan yang meliputi dunia dan agama

Kami tidak memiliki tumpuan wahai tuhan kami # selain Engkau, Wahai yang cukup diri-Mu sebagai penolong kami

Wahai Pemilik ketinggian dan Kekayaan # Wahai yang Maha Kuat dan Maha Kokoh.

Kepada-Mu kami meminta pemimpin yang menegakkan # keadilan, agar kami bisa istiqomah.

Berpegang pada petunjuk-Mu yang lurus # dan kami tidak mematuhi orang yang terkutuk.

Ya Tuhan kami, Wahai pengabul do’a # Engkau Maha Mendengar lagi Maha Dekat.

Ruang yang luas dan lapang terasa sempit # maka perhatikanlah orang-orang yang beriman

Dengan perhatian yang bisa mengusir kepenatan # dari kami, perhatian yang dapat mendekatkan pada keinginan

Dari kami, dan setiap kesenangan # yang diberikan kepada kami, di setiap kesempatan

Kepada-Mu aku memohon dengan sunguh # seorang pemimpin yang menegakkan batas-batas.

Di tengah kami, batas-batas yang mencegah orang-orang dengki # dan membasmi orang-orang zalim

Memberantas berbagai kemungkaran # mendirikan shalat lima waktu

Memerintahkan berbagai perbuatan baik # mencintai orang-orang yang sholih

Menyingkirkan semua yang harom # menghapuskan semua kebodohan

Berlaku adil di tengah-tengah rakyat # memberikan rasa aman untuk orang-orang yang ketakutan

Ya tuhanku, siramilah kami dengan hujan yang merata # manfaat dan berkahnya, selama-lamanya.

Yang terus berlangsung setiap tahun # dalam jangka bertahun-tahun

Ya tuhanku, hidupkanlah kami dalam syukur # dan wafatkanlah kami sebagai muslim

Kami dibangkitkan sebagai oaring yang aman # di dalam rombongan orang-orang terdahulu.

Dengan kedudukan Thaaha Rosul # bermurah hatilah, wahai tuhan kami, untuk menerima

Anugerahilah kami setiap sesuatu yang diminta # Ya Tuhanku, kabulkanlah untukku dan perkenankanlah

Pemberian-Mu, ya Tuhanku, amat banyak # semua perbuatan-Mu itu indah

Pada-Mu angan kami menjadi panjang # maka bermurahlah pada orang-orang yang berkeinginan besar.

Ya tuhanku, leher ini terasa sempit # karena amal yang tidak sanggup ku penuhi

Maka karuniailah, dengan membuka penutup # orang yang tersandra dosanya

Ampunkanlah semua dosa # tutupilah semua aib

Hilangkan segala kesusahan # cegahlah gangguan orang-orang jahat

Tutuplah umur kami dengan kesudahan terbaik # apabila telah dekat masa berakhir

Saat telah datang waktu kematian # saat kening bercucur keringat

Dan shalawat serta salam, curahkanlah # kepada pemberi Syafa’at bagi seluruh manusia

Dan keluarganya, orang-orang terhormat paling baik # juga para sahabat dan tabi’in

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Leave a Reply

Related Post

%d bloggers like this: