5 Syarat Adil, Bagaimana Syarat-Syarat dalam Islam dikatakan Adil

0 Comments 3:00 AM


Video Kitab Matan Takrib by Inovasi Ngaji

5 Syarat adil, bagaimana syarat- Syarat dalam islam dikatakan adil

Pertama:
Bahwa ada ianya seseorang menjauhkan dari dosa besar lagi tidak berkekalan dari dosa kecil

Kedua:
Tidak menetapkan diri dalam keadaan dosa kecil

Ketiga:
Sejahtera akidah, bukan orang diluar akidah aswaja

Keempat:
Kemarahannya bisa dikontrol pada perkataan yang jelek

Kelima:
Menjaga muruah mislihi.

Sumber: Kitab Matan Takrib by Video Channel Youtube Inovasi Ngaji

This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family

Leave a Reply

Related Post

%d bloggers like this: